Portal - Muszyna
Strona główna / Świetlica
Czwartek - 26 listopada 2020 Leona, Leonarda, Lesławy      "Jeśli wszystko jest stracone, oprócz miłości - nic nie jest stracone". Pam Brown
Aktualności
Nauczyciele
Dla rodziców
Dziennik elektroniczny
Statut
Regulaminy
Plan lekcji
Przedszkole w Muszynie
Rada Rodziców
REKRUTACJA 2020/2021
Klasy integracyjne
UKS Góral
SKKT
Biblioteka
Świetlica
Współpraca zagraniczna
Zajęcia pozalekcyjne
Galeria archiwalna
Projekty europejskie
Projekt - Żyj z pasją
Cyfrowa Szkoła
Oferty pracy
Projekt MKZ
Wymagania
Pytania i opinie
RODO
polski
Świetlica ZSP

„Człowiek dojrzały ma doświadczenie nieudanych wysiłków,
 więc pogodził się z losem .
Dziecko chce być dobre.
  Jeśli nie umie - naucz, jeśli nie może - pomóż! Jeśli przy największym wysiłku dozna porażek, należy tak pobłażać, jak pobłażliwie godzimy się z naszymi własnymi wadami i nałogami.”
/J. Korczak/

Świetlica szkolna „Zapiecek” działająca przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Muszynie czynna jest codziennie w godzinach od 10.00 do 15.00.


INFORMACJE OGÓLNE:
 Wychowawcy:

- mgr W.Paczyńska/pedagogika opiekuńcza z terapią/.
- mgr A.Szkrobut /pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, spec.:resocjalizacja i terapia pedagogiczna; oligofrenopedagogika/;
- mgr A.Buliszak/pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pracy socjalnej,  oligofrenopedagogika/;
Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci z klas I-III oraz IV-VI ;
W czasie przerw obiadowych wychowawczynie świetlicy pełnią dyżur na jadalni, szczególną opieką obejmując dzieci z klas najmłodszych.
W trosce o dobro dzieci rodzice zobowiązani są do wyrażania pisemnej zgody na samodzielny powrót dziecka do domu.

Głównym celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki, umożliwiającej ich wszechstronny rozwój.
Cele szczegółowe:
- zapewnienie możliwości rozwoju społeczno-moralnego;
- zaspakajanie potrzeb psychicznych i społecznych wychowanków;
- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań;
- pomoc w wyrównywaniu braków w nauce.

Rodzaje prowadzonych zajęć:
- zajęcia kształtujące i doskonalące umiejętności pisania, czytania i słuchania tekstu czytanego/ odwzorowywanie liter, pisanie w liniaturze, pisanie ze słuchu, czytanie bajek, opowiadań itp./;-zajęcia kształtujące umiejętność wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy/ konkursy, quizy, zagadki itp./;
- zajęcia wyzwalające aktywność twórczą oraz kształtujące umiejętności manualne/ wycinanki, wydzierani, technika orgiami, malowanie farbami, zabawy z masa solną/;
- zajęcia rozwijające sprawność ruchową/ zabawy na boisku szkolnym, sali gimnastycznej/

Zaplecze dydaktyczne świetlicy szkolnej :
Na świetlicy szkolnej znajduje się duży telewizor z dostępem do telewizji satelitarnej, odtwarzacz video, odtwarzacz DVD
oraz nowoczesne stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu.Świetlica  jest również bogato wyposażona w materiały dydaktyczne, gry planszowe, puzzle, słuchowiska dla dzieci, filmy  na DVD i video, książki i czasopisma a także zabawki dla najmłodszych.CHARAKTERYSTYKA PRACY:

Świetlica umożliwia uczniom aktywne spędzanie wolnego czasu.
 Praca wychowawcza przebiega zwykle w oparciu o przygotowany plan dydaktyczny świetlicy szkolnej . Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego wspólnie z wychowankami poznajemy regulamin bezpieczeństwa w świetlicy, wspominamy wakacje, uczymy się bezpieczeństwa na drodze unikając niebezpieczeństw. Poznajemy jak być przyjacielem, jak unikać agresji. Wykonujemy prace plastyczne z darów przyrody, obserwujemy zmiany w porach roku. Obchodzimy dzień nauczyciela czytając wiersze. Poznajemy również prawa dziecka i uczymy się o tolerancji i emocjach. Obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych.
 Poznajemy drogę Polaków do niepodległości, uczymy się szacunku do polskich symboli narodowych.
Obchodzimy Katarzynki i Andrzejki przygotowując dekoracje oraz wróżby andrzejkowe. W naszej świetlicowej rodzince przygotowujemy się również do świąt Bożego Narodzenia- przygotowujemy świąteczne dekoracje, stroimy drzewko, śpiewamy kolędy.
 Zawsze pamiętamy o naszych Babciach i Dziadkach. Obchodzimy także święto naszej szkoły.  Poznajemy sławne Polki i tradycje Święta Kobiet.  Radujemy się ze Świąt Wielkiej Nocy. Wykonujemy prace techniczne - palmy, pisanki i ozdoby wielkanocne.
 Obchodzimy Święto Konstytucji Trzeciego Maja oraz Dzień Zwycięstwa.

 Dziękujemy z całego serca naszym Mamom i Tatusiom za trud wychowania i    bezgraniczną miłość wykonując laurki z życzeniami.
 Uczymy się jak bezpiecznie przeżyć wakacje. Zdradzamy także nasze wakacyjne   plany  wykonując prace plastyczne.
 Na zajęciach profilaktycznych uczymy się o swoich wadach i zaletach,  rozmawiamy o emocjach, tolerancji, staramy się zrozumieć siebie.
 Zapraszamy do nas !!!

Wspomnienia pań-wychowawczyń ze świetlicy szkolnej w Muszynie:
Pani Krystyna Tomasiak  pracowała na świetlicy szkolnej w latach 1981- 1982 .
Miała swój miesięczny plan zajęć i dodatkowo przygotowywała konspekty do zajęć dydaktycznych.
Według pani Krystyny jest to praca bardzo odpowiedzialna, wymagająca ciągłego dokształcania, ale nie trudna, jest ona ciekawa i przynosi miłą satysfakcję,
 pani Tomasiak bardzo kochała  tą prace.
Dzieci brały udziałach w zajęciach ruchowych [często w plenerze], muzycznych i plastycznych. Otrzymywały także pomoc w pracach domowych.
Świetlica za czasów pani Tomasiak znajdowała się w obecnej sali 304 czyli sali od plastyki i techniki, była połączona z kuchnią i łazienkami, które nazywano umywalniami,
Składającymi się z dwóch pomieszczeń ,w jednym z nich znajdowały się umywalki, a w drugim metalowe podłogi, na których środku były otwory .
Na świetlicy było radio, gry  planszowe ,przybory do malowania i trochę zabawek.

Pani Wioletta Paczyńska swoją pracę zaczęła w 2000 r.
Miała plan zajęć miesięczny i roczny na którym opierała i nadal opera swoją prace dydaktyczną.
Pai Wiola uważa że praca ta nie jest trudna, ale wymaga mocnego zaangażowania, samokształcenia i doskonalenia swojego warsztatu pracy.
Dzieci biorą udział w zajęciach melodyczno-muzycznych, plastycznych,  zadaniach matematycznych, polonistycznych, quizach związanych z kalendarzem, świętami itp.

Pani Iwona Bach- Buliszak pracowała na świetlicy w latach 2001r do 2009r.
Swoją pracę opierała na miesięcznym planie zajęć, planie pracy dydaktycznej na cały rok i planie pracy wychowawczej na cały rok. Według pani Buliszak praca ta jest trochę uciążliwa i męcząca ale dająca dużo satysfakcji.
Dzieci brały udział w zajęciach interpersonalnych, zajęciach dotyczących tradycji, kultury i wiedzy na temat własnego regionu, zajęciach zdrowego trybu życia i kultury osobistej oraz zajęciach muzycznych i plastycznych.

Ciekawostki z dawnych lat:

ŚWIETLICA – LATA 70
W latach 70 na świetlicy organizowane były różnego rodzaju spotkania takie jak:
- tydzień ochrony roślin i zwierząt
- baśniowe poranki
- dni samodzielności w których chłopcy i dziewczyny gotowali i przyrządzali różne przysmaki. Uczyli się nowych przepisów. Późnej na specjały dzieci zapraszano dyrektora, panią dyrektor oraz nauczycieli i panią sekretarkę.
-dzień łącznościowca
- dni kultury
- dzień kolejarza
- dzień Ludowego Wojska Polskiego
- miesiąc kultury radzieckiej
- ABC dobrego zachowania
Organizowano także dużo konkursów:
- rysunkowy
- taneczny
 - piosenkarski
I wiele innych

 ŚWIETLICA - LATA 90
Świetlica w 90 latach funkcjonowała bardzo dobrze. Organizowano „kąciki przyrody”, akademie na każdą uroczystość szkolną i pozaszkolną. Dzieci biorące udział w akademiach swoimi występami , śpiewem i tańcem zachwycały widzów. Organizowane były różnego rodzaju konkursy. Jednym z takich konkursów był konkurs świetlic szkolnych o tematyce „ świetlica szkolna, miejscem rozwoju zainteresowań dzieci”.

W ramach konkursu zaczęły działać koła:
- piosenkarskie
- filmowe
- aktorskie
- historyczne
- modelarskie
- plastyczne
- filatelistyczne
Organizowane również były zabawy, wycieczki, kuligi i turnieje.


Prace dzieci ze świetlicy :

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: Adam Bartusiak